hizmetlerimiz

EMDR Terapisi (Çift ve Yetişkin)

EMDR terapisi göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve aynı zamanda  yeniden işleme süreçlerinin tamamıdır.