hizmetlerimiz

Gelişim Değerlendirme Testleri

Denver II Gelişimsel Tarama Testi

0-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanan Denver II gelişimsel tarama testi, zeka testi olmamakla birlikte güvenilirlik ve geçerliliği bilinen bir testtir. Test, anne – baba eşliğinde çocuk ile birlikte yapılmaktadır. Dil gelişimi, kaba-motor, ince-motor,kişisel-sosyal gelişim alanlarındaki becerileri değerlendiren test, çocuğun gelişimini kendi yaş grubundaki çocuklar ile karşılaştırmaktadır.

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

Ankara Gelişim Tarama Envanteri yani kısa adıyla AGTE, çocuğun gelişimsel durumunu değerlendiren bir testtir. 0 – 6 yaşarasındaki çocuklar için geliştirilmiştir. Çocuğun Dil-Bilişsel, İnce Motor, Kaba Motor Sosyal – Öz Bakım beceri alanlarındaki gelişimi, çocuğu iyi derecede tanıyan bir yetişkin tarafından 154 adet soru cevaplanarak değerlendirilir. Çocuğun gelişim seviyesi bu testle ortaya çıkarılabilmektedir. 

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi

Frostig, çocuklara uygulanan ve görsel hareket koordinasyon, şekil-zemin ilişkisi, şekil değişmezliği, mekandaki pozisyon ve mekan ilişkileri alt testlerini içeren bir testtir. Anaokulu ve ilkokul çağındaki çocuklara uygulanabilmektedir. Öğrenme güçlüğü ve gelişimsel bozuklukları açığa çıkaran bir testtir. 

Gesell Gelişim Figürleri Testi

Çocukların görsel algı gelişimini ölçen bir testtir. Çocuğun dikkat,algı, koordinasyon ve hafıza gibi işlevlerini ölçmektedir. 3-11 yaş arasındaki çocuklara uygulanabilmektedir.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Çocuğun okula hazır olup olmama durumunu, verilen yönergeyi anlayıp anlayamadığı ve yönergeleri uygulayıp uygulayamadığını değerlendiren bir testtir. 5,5-6 yaş arasındaki anaokulu seviyesindeki öğrencilerin ilkokula başlayıp başlamama noktasında hazır olup olmadıklarını ortaya çıkarır. Kelime anlama, cümleler, genel bilgi, eşleştirme, sayılar ve kopya etme alt testlerinden oluşmaktadır. 

Peabody Resim Kelime Testi

3-17 yaş arasındaki çocukların ve ergenlerin alıcı dil yaşını ölçmektedir. Dil gelişimini ve bireyin işlevlerini ölçen bir gelişim testidir.