hizmetlerimiz

Nöropsikolojik Değerlendirme

Bellek, dikkat, yürütücü işlevler, dil, görsel, mekansal işlevleri kapsayan bir değerlendirme bataryasıdır. Hangi alanlarda ve ne derecede bozulma olduğu konusunda bilgi sağlayan testler bütünüdür. Test yaklaşık 2 saat sürmektedir.