hizmetlerimiz

Zeka Testleri

Wisc-r Zeka Testi

WISC-R testi 6-16 yaş arasındaki çocuklar için oluşturulmuş bir zeka testidir. Sözel ve performans bölümlerinden oluşmaktadır. Sözel bölüm; genel bilgi, benzerlikler, aritmetik, sözcük dağarcığı,yargılama ve sayı dizisi bölümlerinden oluşur. Performans bölümü; resim tamamlama, resim düzenlenme, küplerle desen oluşturma, şifre ve labirentler bölümlerinden oluşur. Test bireysel olarak uygulanmakta ve yaklaşık 1,5 saat sürmektedir.

Cattell Zeka Testi

7,5 yaş ile 14 yaş arası ve 14 yaş üstü kişilere uygulanan ve 46 maddeden oluşan bir testtir. Yaş gruplarına göre 2A, 2B ve 3A şeklinde farklı formatları mevcuttur. Kişinin bilişsel işlevlerini ortaya çıkaran bir testtir. 

Kent Egy Testi

6-14 yaş arasındaki çocuklara uygulanan bir zeka testidir. Çocuklara sorular sorulur ve verdikleri yanıtlara göre çocuğun zeka işlevi ortaya çıkarılır. 6-14 yaş arasındaki çocuklara uygulanan bir zeka testidir. Çocuklara sorular sorulur ve verdikleri yanıtlara göre çocuğun zeka işlevi ortaya çıkarılır. 

Porteus Labirentleri Testi

8-14 yaş arasındaki çocuklara uygulanan ve çocukların zeka ve bilişsel işlevlerini ortaya çıkarmaya yarayan gelişimsel bir zeka testidir. Testte 12 tane labirent vardır ve çocuktan bunları tamamlaması istenir. 

Good Enough-Harris İnsan Resmi Çizme Testi 

4-14yaş arasındaki çocuklara uygulanan ve çocuktan bir insan resmi çizmesi istenen bir testtir. Çocuğun çizdiği resim belli kriterlere göre değerlendirilerek çocuğun zeka işlevi ortaya çıkarılır.